ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການເງິນທີ່ປະເທດສິງກະໂປ

ໂພສເມື່ອ 2023-10-12 04:33:15


ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບສູນກາງ ການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍ (Retails Payment Operator) ຂອງ ບໍລິສັດ LAPNet

ໂພສເມື່ອ 2023-09-19 06:20:11


ຂ່າວອື່ນໆ

ທະນາຄານສະມາຊິກ