ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ພິທີເປີດໂຕການນຳໃຊ້ລະບົບຊຳລະຂ້າມແດນໃນຮູບແບບ QR Code ລະຫວ່າງ ລາວ - ໄທ

ໂພສເມື່ອ 2 weeks ago

ອ່ານເພີ່ມ

ພິທີ ເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊຳລະຂ້າມແດນ QR Code ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ (LAPNet) ແລະ ບໍລິສັດ National ITMX (ITMX)

ໂພສເມື່ອ 1 month ago

ອ່ານເພີ່ມ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານການໃຫ້ບໍລິການເງິນທີ່ປະເທດສິງກະໂປ

ໂພສເມື່ອ 6 months ago

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ (LAPNet) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກບໍລິສັດ ໄດ້ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບບໍລິສັດ Network for Electronic Transfers Singapore PTE Ltd (NETS) ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ

ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບສູນກາງ ການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍ (Retails Payment Operator) ຂອງ ບໍລິສັດ LAPNet

ໂພສເມື່ອ 7 months ago

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການເກັບລາຍຮັບຈາກການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າ ຜ່ານລະບົບສູນກາງ ການຊຳລະທຸລະກຳຍ່ອຍ (Retails Payment Operator) ຂອງ ບໍລິສັດ LAPNet

ອ່ານເພີ່ມ

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມການນຳສະເຫນີ ຂອງທະນາຄານທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະເໜີເປັນທະນາຄານຮັບຊຳລະໃນການ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊຳລະຂ້າມແດນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ

ໂພສເມື່ອ 7 months ago

ກອງປະຊຸມ ທາບທາມການນຳສະເຫນີ ຂອງທະນາຄານທີ່ມີຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະເໜີເປັນທະນາຄານຮັບຊຳລະໃນການ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຊຳລະຂ້າມແດນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ.ຫວຽດນາມ

ອ່ານເພີ່ມ

ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຊໍາລະແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ (National Payment Corporation of Vietnam ຫຼື NAPAS)

ໂພສເມື່ອ 7 months ago

ເດີນທາງໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັບ ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ, ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນຊໍາລະແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ (National Payment Corporation of Vietnam ຫຼື NAPAS)

ອ່ານເພີ່ມ

ພິທີມອບ-ຮັບ ຕຳແໜ່ງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່

ໂພສເມື່ອ 7 months ago

ພິທີມອບ-ຮັບ ຕຳແໜ່ງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່

ອ່ານເພີ່ມ

LAPNet ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳໄຕມາດ I ປະຈຳປີ 2023

ໂພສເມື່ອ 11 months ago

LAPNet ໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສະໄໝສາມັນ ປະຈຳໄຕມາດ I ປະຈຳປີ 2023

ອ່ານເພີ່ມ

ພິທີມອບຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ

ໂພສເມື່ອ 1 year ago

ພິທີມອບຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ

ອ່ານເພີ່ມ

LAPNet trip 11-12 March 2023 at Vangvieng

ໂພສເມື່ອ 1 year ago

ອ່ານເພີ່ມ