ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຕ້ອນຮັບຄະນະນັກສຶກສາ ຈາກວິທະຍາໄລສຸດສະກະ

ໂພສເມື່ອ 2 years ago

ອ່ານເພີ່ມ

ແຈ້ງການປະມູນ

ໂພສເມື່ອ 2 years ago

Lao National Payment Network Co Ltd (LAPNet) Will hold an open procurement bid to seek a supplier or business partner for creation of the " Interbank Mobile Payment Service"

ອ່ານເພີ່ມ

ພິທີເປີດບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ

ໂພສເມື່ອ 2 years ago

ພິທີເປີດບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເປີດໂຕການບໍລິການໂອນເງິນຂ້າມທະນາຄານ ໂດຍຜ່ານຕູ້ ATM

ອ່ານເພີ່ມ

ພິທີລົງນາມໃນສັນຍາການຮ່ວມທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ ເນເຊິນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ

ໂພສເມື່ອ 2 years ago

ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ຫຼື LAPNet (Lao National Payment Network) ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມໃນສັນຍາການຮ່ວມທຶນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ

ອ່ານເພີ່ມ