ພິທີເຊັນສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ

ໂພສເມື່ອ 11 months ago


ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ ໄດ້ຮ່ວມລົງນາມເຊັນສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງ ທີ່ປຶກສາທາງການເງິນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊິນນໍ ເພເມັ້ນເນັດເວີກ ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ  ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນຄັ້ງນີ້ມີ: ທ່ານ ສຸລິສັກ ທຳນຸວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດ LAPNet, ທ່ານ ວຽງຄຳ ວັນສີລາລົມ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ຫົງຄຳ ເພັດດາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ LAPNet, ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ຍັງມີຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຄະນະພະແນກຂອງທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ.

  • ເປັນກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງການເງິນຄັ້ງນີ້ໂດຍ:
    1. ທ່ານ ຫົງຄຳ ເພັດດາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວເນເຊີນນໍ ເພເມັ້ນ ເນັດເວີກ ຈຳກັດ
    2. ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງນາມເຊັນສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງການເງິນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ ປັບປຸງໂຄງສ້າງການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2021 ຫາ ປີ 2025.