ສະມາຊິກລະບົບຊຳລະຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື

ຊື່ທະນາຄານ, ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ແລະ ເວັບໄຊ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
ປາງ​ຄຳ, ຊຽ​ງ​ຍືນ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.bcel.com.la
856-21 213 200
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
ຫັດສະດີ, ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.biclaos.com
(856-21) 250 388
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.jdbbank.com.la
021-213 531-6
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
LVB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.laovietbank.com.la
021-251 416
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LDB
ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ, ​ສີ​ຫອມ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.ldblao.la
021 213 300-04
ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
IDB
Kolao Tower, 23 ສິງຫາ, ໄຊເສດຖາ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
https://www.indochinabank.com
021 455 000
ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ
MJB
23 ສິງຫາ, ໂພນໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.maruhanjapanbanklao.com
021-266 000
ທະນາຄານ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ
APB
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.apb.com.la
(+85621) 713060