ສະມາຊິກລະບົບຊຳລະຂ້າມທະນາຄານເທິງມືຖື

ຊື່ທະນາຄານ, ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ແລະ ເວັບໄຊ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
ປາງ​ຄຳ, ຊຽ​ງ​ຍືນ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.bcel.com.la
856-21 213 200
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
ຫັດສະດີ, ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.biclaos.com
(856-21) 250 388
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.jdbbank.com.la
021-213 531-6
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
LVB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.laovietbank.com.la
021-251 416
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LDB
ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ, ​ສີ​ຫອມ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.ldblao.la
021 213 300-04
ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
IDB
Kolao Tower, 23 ສິງຫາ, ໄຊເສດຖາ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
https://www.indochinabank.com
021 455 000
ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ
MJB
23 ສິງຫາ, ໂພນໄຊ, ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.maruhanjapanbanklao.com
021-266 000
ທະນາຄານ​ ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ ຈໍາກັດ
APB
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.apb.com.la
(+85621) 713060
ທະນາຄານ ຫຸ້ນສ່ວນການຄ້າທະຫານ ສາຂາລາວ
MB
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://mbbank.com.la/
021 752 777
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ
KBANK
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຊຽງຢືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.kasikornbank.com.la/
(+85621) 410 888
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນລາວ ຈໍາກັດ
VTB
ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.vietinbank.com.la/
021 263 997
ທະນາຄານ​ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈໍາກັດ
ACLE
ວົງວຽນດົງປາລານ, ບ້ານໂພນສະຫວັນເໜືອ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.acledabank.com.la/
+856 (0)21 416999 
ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ
PSV
ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ, ບ້ານພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.phongsavanhbank.com/
(+856-21) 218912
ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດ
STB
ສຸພານຸວົງ,ບ້ານ ເມືອງວາທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://www.stbanklaos.la
021-241 559-62
ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ
BFL
ລ້ານຊ້າງ, ບ້ານ ຫັດສະດີ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
https://bfl-bred.com/
+856 21 285 444

SacomBank Lao
Sacom
ຖະໜົນແຫ່ງບຸນ, ບ້ານ ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.sacombank.com.la

+856 21 267979