ສະມາຊິກລະບົບບັດທະນາຄານຮ່ວມກັນ

ຊື່ທະນາຄານ, ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ ແລະ ເວັບໄຊ ເບີໂທຕິດຕໍ່
ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
BCEL
ປາງ​ຄຳ, ຊຽ​ງ​ຍືນ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.bcel.com.la
856-21 213 200
ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
LDB
ສຸ​ພາ​ນຸ​ວົງ, ​ສີ​ຫອມ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.ldblao.la
021 213 300-04
ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
JDB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.jdbbank.com.la
021-213 531-6
ທະນາຄານ​ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ ຈໍາກັດ
APB
ໄກ​ສອນ, ​ພະ​ຂາວ, ​ໄຊ​ທາ​ນີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.apb.com.la
021-713 060
ທະນາຄານ ມາຣູຮານເຈແປນລາວ
MJBL
23ສິງ​ຫາ, ໂພນໄຊ, ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.maruhanjapanbanklao.com
021-266 000
ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ
LVB
ລ້ານ​ຊ້າງ, ​ຫັດ​ສະ​ດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.laovietbank.com.la
021-251 416
ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ
ICBC
ລ້ານຊ້າງ, ຫັດສະດີ, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://vientiane.icbc.com.cn
021-258 888
ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ
BOC
ຄູວຽງ, ໜອງ​ຈັນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.boc.cn/en
021-228 888
ທະນາຄານ ຫວຽດຕິນ ລາວ
VTB
ຂຸນບູລົມ, ວັດຈັນ, ຈັນທະບູລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.vietinbank.com.la
021-263 997
ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈຳກັດ
Indochina
23ສິງ​ຫາ, ໜອງບອນ, ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.indochinabank.com
021-455 000
ທະນາຄານ ເອຊີລິດາ ລາວ ຈໍາກັດ
ACLEDA
ວົງວຽນດົງປ່າລານ, ໂພນສະຫວັນເໜືອ, ສີສັດຕະນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.acledabank.com
021-264 994
ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈໍາກັດ
BIC
ຫັດສະດີ, ຫັດສະດີໃຕ້, ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.biclaos.com
(856-21) 250 388
ທະນາຄານ ຊາຄອມແບັງ ລາວ
Sacom
ແຫ່ງບຸນ, ຫາຍໂສກ, ຈັນທະບູລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
http://www.sacombank.com.vn
021-265 726
ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດ
ST
ສຸພານຸວົງ, ເມືອງວາທ່າ, ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
http://www.stbanklaos.la
021-241 559-62
ທະນາຄານ ພາບລິກ ເບີຣາດ ມະຫາຊົນ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
PBB
ຕະຫຼາດເຊົ້າ, ຫັດສະດີໃຕ້, ​ຈັນ​ທະ​ບູ​ລີ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
https://www.pbebank.com
021-223 394
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຈໍາກັດ
KBANK
ບູຣິຈັນ, ໂພນສີນວນ, ສີສັດຕະນາກ, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ.
https://www.kasikornbank.com.la
021-410 885