ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພິທີເປີດໂຕການຊຳລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Pay ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ

ໂພສເມື່ອ 10 months ago


ພິທີລົງນາມສັນຍາວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ, ກະຊວງການເງິນ ກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ພິທີເປີດໂຕການຊຳລະຂ້າມທະນາຄານຜ່ານ LAPNet QR Pay ແລະລະບົບການຊຳລະພາສີ, ອາກອນ ແລະຄ່າທຳນຽມ Finlink ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ແກຣນພາຊ່າ ໃນວັນທີ 06 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.